Ana Sayfa     |     Hakkımızda     |     Ürünlerimiz     |     Tahlil Sonuçları     |     İnsan Kaynakları     |     İletişim
Dünyanın dörtte üçü sudur. Su, yeryüzünde, yeraltında ve atmosferde daima hareket halindedir. Buz halden sıvı hale, sıvı halden buhar haline ve buhar halinden tekrar sıvı haline dönen suyun bu hareketi süreklilik gösterir. Su çevrimi milyonlarca yıldır devam etmekte olup, hayatın varlığı buna dayanır.

Susuz bir hayat yoktur! Su, tüm canlılar için hayatın kendisidir. Bazı hayvan ve bitkilerin vücudunda %90 oranına kadar su bulunabilmektedir. Bitkiler kendileri için gerekli mineralleri su ile alırlar; fotosentezi sağlayan da su’dur. Bitkiler gibi hayvanlar ve insanlar da suya bağımlı bir hayat sürdürürler.
Su, insan yaşamının da kaynağıdır. İnsan vücudunda %60-70 oranında su bulunur. Su besin maddelerinin çözünmesi için gerekli olduğu kadar besin maddelerinin yakılmasını sağlayan reaksiyonlar için de gereklidir. Kanın %80’i sudur. Kan, besinlerin ve atık maddelerin  vücutta taşınmasını sağlar.

İnsanlar vücutlarındaki proteinlerin yarısını, karbonhidratların hepsini yitirseler hayatlarına devam edebilirler; fakat suyun % 10'unun kaybı büyük aksaklıklara, % 20'sinin kaybı ölüme yol açar. Su mucizevi fiziksel ve kimyasal özellikleriyle canlılığın en büyük kaynağıdır. İyi su, karakteristik “tatlı” bir lezzete sahiptir.
Başkaca hiç bir lezzeti yoktur ve kokusuzdur. Hafiftir. Az bulunur. Kolayca ısınır, kolayca soğur. Midede uzun süre kalmaz. İyi su, insan yaşamı ve vücudu için gerekli minerallere sahip sudur.

İyi su, doğal kaynak suyudur. Kaynağından alınıp şişelendiği için yalnız doğal tadı ve kokusu vardır, saflığını ve temizliğini korur. Çeşme suları, uzun bir yol katettiği için çeşitli yüzeylerden oluşan kirliliğe karşı klorlama ve dezenfektasyonu uğradığı için başka tat ve koku içerir.